Monday, April 8, 2013

ခိုင္ထူးသီခ်င္း အိမ္အလြမ္း..

ခိုင္ထူးရဲ႕ အိမ္အလြမ္း သီခ်င္းေလး  လိုက္တီးၾကည့္ေပါ့....
ခံစားမိတဲ့ ျမန္မာ့ ေစာင္းလက္သံတကယ္ကိုၾကိဳက္တဲ့ ျမန္မာ့တူရိယာ ေစာင္းလက္သံပါ..

အဆိုေတာ္ ရတနာဦး ရဲ႕ေစာင္းလက္သံအဆိုေတာ္ မရတနာဦး ရဲ႕ ေစာင္းလက္သံေလးပါ..

ျမန္မာပလက္ဂစ္တာၾကီး လက္သံဒါကေတာ့ ျမန္မာဂီတာ(ပလက္ဂီတာၾကီး) နဲ႕ တီးထားတာပါ
ေလ့လာဖို႕

ေလ့လာစရာ ဂစ္တာသီခ်င္းေလး ဆိုင္းထီးစိုင္ သီခ်င္း

ဆိုင္းထီးစိုင္  ရဲ႕ အစားထိုးမရတဲ့ ဆံုးရႈံးမႈ သီခ်င္းေလး